רק להיום – התמדה והיצמדות לעקרונות

מרכז-גמילה-לאלכוהול

התמדה רק להיום – התמדה והיצמדות לעקרונות. רק להיום הוא מושג שהגיע מהתוכנית והוא בא להרגיע את המכור, רק להיום מתכוון שכל המלחמות שלך קצובות להיום בלבד אל תחשוב קדימה ואל תשקע בעבר תתמקד בכאן ועכשיו בלבד איך אתה עובר את היום ולא משתמש, איך אתה היום משתפר עוד קצת. מכיוון שהתוכנית יודעת שהמכור סובל […]