תבניות ואוטומטים – זה לא שואל אותי

מרכז-גמילה-לאלכוהול

תבניות תבניות ואוטומטים – זה לא שואל אותי.מח האדם הוא מחשב הוא יודע לזכור אירועים מצבים ותגובות באופן אוטומטי. כבני אדם אנחנו משתמשים תמיד באותם הכלים שיש אצלנו בארגז באופן אוטומטי, זאת אומרת מה שאין פשוט לא קיים. אנחנו בדיוק מה שיש לנו אפילו לא גרם יותר. מן הסתם אנחנו נחוג תמיד באותם מעגלים מכיוון […]